Съдържание

Създание

На скрито нейде в тъмнината спал Дяволът при Сатаната. В необичайно кратък срок родил им се любим отрок. В наследство той от свойта мама омраза наследил голяма. От бащиното потекло – способността да прави зло! Не стигнало му туй наследство, та той през свойто ранно детство заграбил на вълка морала, на търтеите – идеала, сдобил се с хитрост от змията, със остро жило от осата, и по родителска поръка на Марко наш с магарешлъка, той плъзнал вред от край до края да сваля на земята рая. ––––––––––––––––––––– Тук свърша приказката стара. Тъй, с добродетелта на звяра, без свян, без чест, без род, без вяра, с душа престъпна и нечиста е бил създаден ... комуниста! 1968 г.
Добавяне на коментар
captcha