Съдържание

Сказание

което трябва да се знае –
кой от какво се днес нуждае!
Жетварят жаден – от вода! Затворникът – от свобода! Вдовицата – от състрадание, девицата пък – от внимание! Земята в летен пек – от дъжд. Парясана жена – от мъж! Злочестият – от дума блага, развратният пък – от тояга! Свещеникът – от треби тлъсти, набожният пък – да се кръсти! Писателят ни – от известност, отчетникът – от дълг и честност! Младежът ни – от идеал, общественикът – от морал! Детето малко – от играчки, управникът пък – от ... спирачки! Но стига! Май че прекалих! Завършвам с този кратък стих: Глупецът се нуждай от ум, подлецът – само от куршум! 1975 г.
Добавяне на коментар
captcha