Съдържание

Среща

Коня яха млад делия, враня коня – ат сърцат, а насреща му хаджия – стар, богат и белобрад. – Добра среща, млад делия, беден като скаклец. Аз съм стижен, паралия, мен подхожда тоз жребец. От душа те умолявам, че меракът е голям, колко искаш, искай – давам и отгоре ще наддам! Гняв нахлу във гръд младежка, сякаш свят му се зави. И понечи лапа тежка остър нож да улови. – Махай ми се, псе богато! Черен си ми в тоя час! Да дадеш и крина злато, коня си не давам аз! С него е душата сита, че я носи по света! Мили ми са тез копита! Сладка ми е младостта! Чело сведе стар хаджия и замлъкна като гроб. Шибна коня си делия и удари във галоп.
Добавяне на коментар
captcha