Съдържание

Потоп

Човечеството е в уплаха, светът – настръхнал, озлобен. Надежди светли потъмняха, в невяра гаснат нощ и ден! Планетата трепери цяла пред страшната си взривна мощ. Какво ще бъде: утрин бяла, или безкрайна черна нощ? О, ядрената всеразруха ще бъде новият потоп, потоп ужасен – пустош глуха, без жива твар, без кръст, без гроб! Потоп безмерен и глобален! Потоп – позор за този век! Потоп последен, погребален! Потоп без Ной и без ковчег! 1991
Добавяне на коментар
captcha